Productes

Implantem Xarxes inal·làmbriques Municipals en poblacions proporcionant connexió a Internet i comunicant als ciutadans amb els seus ajuntaments, proveïnt a aquestos amb la infraestructura, els serveis, el manteniment i el cabal necessaris per dur a terme aquesta tasca amb èxit.

Instal·lem xarxes inal·làmbriques d'interior i exterior en empreses, magatzems, etc. perque les comunicacions d'aquestes siguin el màxim de flexibles adequant-se a la seva forma de treball i proporcionant connectivitat per les més diverses aplicacions, des de la telefonia ip fins a la transferència de grans quantitats d'informació.

Interconnectem seus o delegacions tant de corporacions privades com públiques amb tecnologia multipunt sense fils minimitzant els costos fixes en telecomunicacions i maximitzant la productivitat que permet la centralització de serveis informàtics i el desplegament de la xarxa en oficines remotes.

Connectem ubicacions amb tecnologia punt a punt tant en banda lliure com privada assolint capacitats de fins a gigabit simètric i latències mínimes.

Instal·lem xarxes inal·làmbriques en Hotels i Càmpings cobrint les necessitats de connectivitat tant dels empleats com dels clients, facilitant les eines necessàries perque la comercialització de la connexió sigui el més senzilla possible per ambdues parts.

Despleguem xarxes inal·làmbriques de cuarta generació amb punts d'accés gestionats per controladors especialitzats en Centres sanitaris, educatius o empreses on les xarxes han de suportar grans quantitats de connexions simultànies amb una àmplia capacitat de moviment de dades i on el servei de connexió és crític.

Xarxes Municipals

Planifiquem i analitzem l'implantació de la xarxa sense fils al municipi, evaluant tots els punts possibles d'instal·lació tant dels diferents punts d'emissió, com de la correcta interconnexió d'aquestos entre sí i/o amb el centre de dades principal. Dimensionem les capacitats i les latències de les troncals segons les especificacions del client tinguent en compte els diferents usos que se li poguessin donar, com telefonia ip o traspàs d'arxius de gran volum.

Instal·lem tots els elements de la xarxa en els diferents emplaçaments seleccionats tant de forma integral amb una solució claus en mà com de forma conjunta amb els serveis de manteniment de l'ajuntament per reduïr els costos al nostre client si així ho requereix.

Realitzem el manteniment de tots els aparells que conformen la xarxa. De forma preventiva amb inspeccions periòdiques i de forma correctiva devant d'una incidència amb diferents possibilitats d'urgència i disponibilitat.

Proporcionem assistència telefònica i presencial als usuaris de la xarxa devant qualsevol incidència en la connexió així com assesorem als possibles usuaris interessats en el servei respecte a les necessitats tècniques en questió de maquinari i programari relacionades amb la connexió.

Monitoritzem l'estat de la xarxa i els seus components de forma contínua per detectar possibles anomalíes així com deficiències en el servei i la congestió dels diferents punts de connexió per tal de detectar punts saturats i necessitats de millora.