Internet per Particulars

Familiar Connexió a Banda Ampla asimètrica a preu asequible. Ideal per les necessitats de tota la família, amb opció de línia telefònica i disponible en velocitats fins a 10 Mbps.

Més informació

Internet per Empreses

Profesional Per a pimes i empreses que cerquen la millor qualitat i grans capacitats, banda ampla simètrica amb velocitats fins a 380 Mbps, disponible en garanties del 20, 50 i 100%.

Més informació

Et regalem 1 mes

Per cada nou client que ens adrecis et regalem un mes de connexió!

Internet per Particulars

Familiar

AERIS telecom li ofereix una connexió a Internet de gran qualitat i baix cost ideal per les necessitats de tota la família. Basada en tecnologia WIMAX i amb capacitat asimétrica permet gaudir d'una connexió amb la millor qualitat i al mínim preu. La connexió més assequible del nostre ventall de productes està pensada per els usos més quotidians de navegació per la xarxa sense prescindir de característiques que altres consideren professionals, com una pujada de 500Kbps, latències molt baixes o la ip pública. A més, si desitja telefon fixe té a la seva disposició la opció de telefonia IP a uns preus insuperables.

Formulari d'Alta

 • Tecnologia WiMAX.
 • Capacitat asimètrica amb velocitats disponibles fins a 10 Mbps.
 • Pujada de 500 Kbps.
 • Garantia del 10% tant en baixada com pujada.
 • Laténcia molt baixa i estable, ideal per jocs online.
 • Independent de la línia telefònica convencional (parell de coure).
 • Tarifa plana 24 hores. Sense límits de temps ni descàrrega.
 • Portabilitat de la connexió (entre zones amb cobertura).
 • Equips preconfigurats amb qualitat de servei per telefonia IP.
 • IP pública dinàmica en totes les connexions amb possibilitat de contractació de IP fixa.
 • 15 dies de prova per comprovar la qualitat del servei.
 • Opcions de compra o lloguer dels equips WiMAX amb facilitats de financiació.
 • Instal·lació per part dels nostres tècnics per assegurar un òptim funcionament.

La instal·lació consta de :

 • l'aparell receptor
 • l'alimentador de corrent POE
 • cable UTP d'exteriors

L'aparell receptor s'instal·la a l'exterior de la vivenda en un punt amb visibilitat amb l'antena emissora, generalment al màstil de la televisió o amb un suport adicional en forma de L. Es fa arribar cable de xarxa especialment preparat per l'exterior fins a l'alimentador, que connectarà finalment al punt de connexió amb l'ordinador, conmutador o enrutador, depenent si disposa de un o més ordinadors. Si l'aparell a connectar es un únic ordinador de sobretaula, la connexió aniria directament a aquest sense necessitar res més. En cas que disposi de més d'un ordinador necessitarà un conmutador (switch) de cable o un punt d'accés wi-fi si a més vol disposar de cobertura inal·làmbrica per portàtils, pda o telefons.

L'antena receptora actua com a enrutador, el que vol dir que hi pot connectar tota mena de dispositius que tinguin connexió de xarxa, incloent ordinadors, càmares web, videoconsoles, etc.

instal·lació

 • Alta + instal·lació per 60
Contempla el lloguer de l'equipament de connexió WiMAX durant la durada del contracte i l'instal·lació pels nostres tècnics. La quota mensual inclou el manteniment de l'aparell i la substitució en cas d'incidències. Permanència de 12 mesos en les quotes no Premium.
 • Quotes de connexió mensuals :


Bàsica Estàndar Avançada Premium Premium+

Baixada

Pujada

1 Mbps

500 Kbps

3 Mbps

1 Mbps

6 Mbps

1 Mbps

9 Mbps

1 Mbps

18 Mbps

2 Mbps


13,99€ 16,99€ 25,99€ 35,99€ 59,99€


* Les capacitats superiors a 6 Mbps no estàn disponibles en totes les poblacions.
Consulti cobertura al 902 733 822.IVA no inclòs. Facturació per domiciliació bancària a mes avançat. Subjecte a disponibilitat geogràfica.

Adicionalment a la connexió a Internet, pot contractar una linia de telefonia IP, perque no trobi a faltar cap de les prestacions de les comunicacions tradicionals sobre parell de coure. La qualitat de les nostres connexions i la baixa latencia li asseguren una qualitat perfecta en les seves trucades. A més, els equips de connexió es suministren preconfigurats amb qualitat de servei específicament per la veu IP, prioritzant aquest tràfic sobre tota la resta.

Tarifes
 • Manteniment de la línia : 4,5 € mensuals
 • Trucades (preu/minut)
Sense establiment de trucada i facturació per segons a partir del primer minut en trucades no especials (902,etc).
 • Locals i nacionals a 0,02€/minut
 • Mòbils nacionals a 0,06€/minut
 • Internacionals varia depen del destí. Informació complerta en aquest enllaç. Alguns exemples a 0,02
  • França, Alemanya, Australia, EEUU, Grècia, Itàlia, Hungria
  • Taiwan, Singapur, China, Argentina, Tailàndia, Mèxic
 • Per utilitzar la VoIP necessita un telefon IP o un adaptador per convertir la seva xarxa telefònica domèstica a VoIP.
 • Telefon IP amb PoE i doble ethernet a partir de 60
 • Convertidor analògic a VoIP a partir de 35 €, també disponible versió amb Wi-Fi.

IVA no inclòs en els preus.